Migranten > Migranten in Nederland

Peter Martens, Rotterdam (1975-1985)

Op dit moment -2010- zijn ruim 3 van de 16 miljoen Nederlanders van allochtone afkomst. Na 1945 kende Nederland drie grote immigratiestromen: vanuit de koloniën (Indonesië, Suriname en de Antillen), vanuit het Middellandse Zee gebied en uit Derde Wereldlanden of oorlogsgebieden. De foto's in deze collectie betreffen vooral de tweede migratiestroom, die vanaf de jaren zestig op gang kwam en voornamelijk uit arbeidsmigranten bestond (Turken en Marokkanen). De eerste arbeidsmigranten verrichtten doorgaans ongeschoold en zwaar werk en waren bijvoorbeeld werkzaam in de mijnbouw.  De arbeidsmigranten die vanaf de jaren zestig naar Nederland kwamen werkten in bedrijfstakken als de textiel-, scheeps- en metaalindustrie.

Weerstand en integratie
In toenemende mate lieten de gastarbeiders hun gezinnen naar Nederland komen. De eerste grote weerstand tegen deze bevolkingsgroei manifesteerde zich in 1972 tijdens rellen in de Rotterdamse Afrikaanderwijk, waar arbeidsmigranten door allochtone bewoners uit hun pensions werden gezet.

Pas aan het einde van de jaren zeventig werd integratie een belangrijk thema in welzijnswerk, beleid en politiek. Diverse organisaties zetten zich in voor de belangen van de migranten. Voorbeelden hiervan zijn het Aksiekomitee Pro Gastarbeiders (AKPG), Stichting Hulp aan Buitenlandse Werknemers (SHBW) en het Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB).

Zowel gedrukte media als radio en televisie werden gebruikt om de verschillende bevolkingsgroepen beter over elkaar te informeren en nader tot elkaar te brengen. In de jaren zeventig verschenen de eerste fotografisch geïllustreerde publicaties over migranten in Nederland.

Voorbeelden uit deze collectie Migranten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie