Migranten

Een collectie van Nederlands Fotomuseum

Met de komst van de eerste arbeidsmigranten in de jaren zestig werd de basis gelegd voor onze huidige, veel besproken multiculturele samenleving. Zeven fotografen uit de collectie van het Nederlands Fotomuseum legden in 1547 beelden vast hoe migranten zich in Nederland huisvestten, werkten, zich schoolden, zo nodig actie voerden, hun geloof beleefden en tradities in ere hielden.

Peter Martens, Illegale gastarbeiders in een pension, Amsterdam (1975)

De collectie vormt een afspiegeling van de visie van Nederlandse fotografen op migranten. Daarbij is zowel aandacht voor de keerzijde van hun bestaan als voor de feestelijke momenten. Zo toont deze collectie naast troosteloze straatbeelden van Rotterdam voor de stadsvernieuwing, gebrekkige speelruimte voor kinderen en racistische leuzen, ook foto’s van diverse feesten en tradities, zoals Turkse modeshows of het zomercarnaval dat jaarlijks in Rotterdam wordt gevierd.

Voorbeelden uit deze collectie Migranten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie