Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950 > Verantwoording

Eind 2003 is het Metamorfoze-project voor de microverfilming van 33 jeugdtijdschriften afgerond. Dit project is uitgevoerd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam, in nauwe samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek en de Gemeentebibliotheek Rotterdam. Om de diverse jaargangen compleet te maken is in eerste instantie geput uit de collecties van deze drie bibliotheken.

Voor hun inspanningen in het oorspronkelijke conserveringsproject moeten ook de volgende instellingen genoemd worden, die een belangrijke rol speelden bij de completering van de negen tijdschriften:

- Bibliotheek Universiteit van Amsterdam (De Joodsche jeugdkrant: Betsalel)
- Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (De stormmeeuw)
- Bibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (Kampvuur)

Veel tijdschriften zijn gebonden en in boekvorm bewaard. Hierdoor ontbreken vaak de inhoudsopgaven en voorkanten van de tijdschriften, zodat niet altijd duidelijk is waar nieuwe nummers beginnen. Ook de frequentie van verschijnen was soms onregelmatig. Desondanks is zo goed mogelijk geprobeerd de tijdschriften in logische en kleine eenheden neer te zetten en hierbij inzichtelijk te maken waar een nummer begint.

Voorbeelden uit deze collectie Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie