Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950 > Over de collectie

In Nederland worden op diverse plaatsen oude jeugdtijdschriften bewaard. Dit literaire en culturele erfgoed is in veel gevallen zeldzaam en broos. Lang niet alle instellingen bieden bezoekers de mogelijkheid de tijdschriften door te bladeren of te bestuderen. Microverfilming is een uitstekend middel om kwetsbaar papieren erfgoed te behouden voor de toekomst. Vanuit die optiek heeft in 2003 een Metamorfoze-project plaatsgevonden voor de verfilming vanĀ 33 jeugdtijdschriften (een samenwerkingsverband tussen de Openbare Bibliotheek Amsterdam, de Koninklijke Bibliotheek en de Gemeentebibliotheek Rotterdam). Om een deel van deze tijdschriften voor een brede gebruikersgroep ter beschikking te stellen, kreeg het oorspronkelijke conserveringsproject een opvolger in de vorm van deze digitale presentatie in Het Geheugen.

Voor het bepalen van de titels van deze tijdschriften is een gewogen selectie gemaakt uit de reeds verfilmde collectie. Criteria daarbij waren: compleetheid, kwaliteit van het materiaal, diversiteit en verschijningsduur. Daar zijn uiteindelijk negen titels uit voortgekomen die bruikbaar bleken en waarvan de digitalisering paste binnen het budget dat beschikbaar was gesteld door Metamorfoze.

Alle titels staan met hun vindplaatsen in het CBK (Centraal Bestand Kinderboeken).

Voorbeelden uit deze collectie Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie