Frederik van Eeden

Een collectie van Allard Pierson. De collecties van de universiteit van Amsterdam

 

Frederik van Eeden, 1927. Tekening door Koos Speenhoff.

Frederik van Eeden (1860-1932) was schrijver, psychiater en wereldverbeteraar. Hij koppelde literair talent en leiderschapsambities aan maatschappelijke idealen. Daarnaast had hij een sterke hang naar spirituele zingeving. Van Eeden was een spraakmakende figuur met toegewijde volgelingen en felle tegenstanders. Zijn werk wordt nog steeds gelezen en met zijn plannen en ideeën inspireerde hij zowel tijdgenoten als latere generaties.

Het leven, het werk en de persoonlijkheid van Frederik van Eeden hebben hun weerslag in zijn eigen publicaties en in tal van studies over hem. Het meest aanwezig is hij in de collectie van het Frederik van Eeden-Genootschap, die beheerd wordt door de Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Uit deze collectie is voor Het Geheugen een keuze gemaakt.

Voorbeelden uit deze collectie Frederik van Eeden

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie