Diversa sed Una: verzameling van een letterkundig genootschap > Over de collectie

Redevoeringen van leden, toneelwerken, historische verhandelingen over de stad Dordrecht en fraaie afbeeldingen: in deze webcollectie is bijzonder materiaal bijeengebracht uit de bibliotheek en het archief van Diversa sed Una (Latijn voor Eenheid in Verscheidenheid). DsU is een van de weinige letterkundige genootschappen waarvan de bibliotheek bewaard is gebleven.

De schouwburg van Van Peeren in de Wijnstraat, waar het genootschap Diversa sed Una van 1823 tot 1873 onderdak genoot

Dankzij die bibliotheek weten we wat onze voorouders lazen: werken van schrijvers als Bilderdijk, Ten Kate, Van Lennep en Tollens bijvoorbeeld, en boeken over taal- en letterkunde, geschiedenis en land- & volkenkunde (exacte wetenschappen waren een stuk minder populair). Naast materiaal uit de bibliotheek zijn er ook stukken uit het archief van DsU opgenomen; interessant voor wie wil weten wat een letterkundig genootschap als DsU nu precies was, wie er lid van waren en wat men in de bibliotheek zoal opnam - en dus las.

Kom meer te weten over de inhoud van de collectie, of lees verder over Diversa sed Una, genootschap en bibliotheek.

Voorbeelden uit deze collectie Diversa sed Una: verzameling van een letterkundig genootschap

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie