De Watersnoodramp gefotografeerd > De digitale collectie

Het vijftigste herdenkingsjaar van de watersnoodramp was aanleiding voor het Nederlands fotomuseum om alle negatieven met dit onderwerp te digitaliseren. Deze negatieven zijn, voor zover dat nog niet gebeurd was, omgepakt in PAT (Photographic Activity Test) geteste verpakkingen. Ieder negatief heeft een nummer gekregen, bestaande uit een inventarisnummer en meestal meerdere volgnummers.

De negatieven van Ed van Wijk waren nog niet geregistreerd. Gegevens voor beschrijvingen zijn gevonden in literatuur. Ook door foto’s uit zijn oeuvre onderling met elkaar te vergelijken kon bruikbare informatie worden geregistreerd. De archieven van Ed van der Elsken, Kees Molkenboer en Cas Oorthuys waren summier beschreven; op contactafdrukken en de oorspronkelijke verpakkingen werden soms annotaties aangetroffen. Nader onderzoek leverde in enkele gevallen meer informatie op. Dolf Kruger was de enige fotograaf binnen deze selectie die zelf vrij specifieke beschrijvingen heeft nagelaten. De oorspronkelijke beschrijvingen van de fotografen zijn terug te vinden in het veld annotatie.

Na digitalisering hoeven negatieven nauwelijks meer te worden gehanteerd, waardoor het risico op beschadiging van het materiaal wordt verkleind. Toch levert een hedendaagse scan of afdruk van een negatief niet zonder meer een beeld op dat vergelijkbaar is met een afdruk door de fotograaf zelf. Bij het afdrukken van negatieven of het maken van scans, probeert het Nederlands fotomuseum altijd de originele werkwijze van de maker te benaderen. De laborant die in opdracht van het Nederlands fotomuseum afdrukt en scant, werkt zoveel mogelijk naar het voorbeeld van vintage prints en boeken.

Het fotografisch materiaal dat op deze site is te zien werd digitaal bewerkt, maar niet geretoucheerd. De beeldbestanden zijn op deze subsite te zien als JPEG met een maat van maximaal 1200 pixels breed en een resolutie van 72 DPI. Voor meer informatie over digitalisering kan contact worden opgenomen met de afdeling Collecties van het Nederlands fotomuseum.

De collectie van het Nederlands fotomuseum wordt geregistreerd in de database Memorix, waarvan een online variant beschikbaar is via de website van het Nederlands fotomuseum. Bij de afdeling Collecties kunnen afdrukken worden besteld. Het museum levert uitsluitend afdrukken van professionele kwaliteit.

Voorbeelden uit deze collectie De Watersnoodramp gefotografeerd

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie