De Waarheid. In de schaduw van de wederopbouw > De Waarheid

De voorloper van de CPN was de in 1909 opgerichte Sociaal-Democratische Partij (SDP), met De Tribune als partijorgaan. In 1918 werd de naam veranderd in Communistische Partij Holland en vanaf 1935 ging de partij verder als Communistische Partij van Nederland (CPN). Na de capitulatie speelde de CPN een belangrijke rol in het verzet. De omvangrijke aanhang in de eerste naoorlogse jaren ontleende de partij mede aan haar actieve rol in het verzet. Onder invloed van de Koude Oorlog verloor de partij vooral in de jaren vijftig veel leden. Na de val van het kabinet Lubbers in 1989 ging de CPN op in Groen Links en werd uiteindelijk in 1991 opgeheven.

Het eerste nummer van De Waarheid verscheen op 23 november 1940. Tijdens de oorlog werden de persen ingezet voor illegaal drukwerk. In de naoorlogse jaren beleefde de krant een piek, met een oplage van ongeveer 300.000 exemplaren in 1945. Het publicatieverbod van De Telegraaf (tot 1949) speelde hierbij zeker een rol. In 1955 was het aantal abonnees echter gehalveerd.

Een belangrijke daling werd in 1956 veroorzaakt door de Sovjet-inval in Hongarije. Felix Meritis, het hoofdkantoor van de CPN, werd belaagd door een woedende menigte die de uitgave van De Waarheid stil probeerde te leggen door de drukkerij te vernielen. Niet alleen abonnees vertrokken in grote aantallen, ook advertenties en orders voor particulier drukwerk vielen weg. De laatste editie van De Waarheid verscheen op 28 april 1990. Tot 7 maart 1991 werd De Waarheid tijdelijk voortgezet door het weekblad Forum en vanaf 2001 in de digitale versie Dewaarheid.nu.

Uilenspiegel. Weekblad voor het gezin verscheen van 11 november 1950 tot 26 maart 1965. Het blad was een uitgave van de CPN en was ondanks haar luchtige karakter betrokken bij haar lezers, of zoals de redactie het in 1965 omschreef: ‘Dartel, vrijpostig zonder trivialiteit, onderhoudend met de nodige menselijke bewogenheid.' Het werd rijk geïllustreerd met foto's, tekeningen, strips en cartoons.

Voorbeelden uit deze collectie De Waarheid. In de schaduw van de wederopbouw

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie