16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek > Over de collectie

Twee vissen en een rog, Nicolaas de Bruyn, 16e eeuw In de rijke prentenverzameling van het Museum Boijmans van Beuningen is de Zuid- en Noord-Nederlandse grafiek uit de 16e eeuw uitzonderlijk goed vertegenwoordigd met prenten van hoge drukkwaliteit. De collectie bevat veel vroege drukken met zo min mogelijk verbleking en sterk contrast, kenmerken die mede bepalend zijn voor de kwaliteit van een prent.

De collectie 16e-eeuwse Zuid- en Noord-Nederlandse grafiek is grotendeels gebaseerd op de verzamelingen van dr. A.J. Domela Nieuwenhuis en dr. J.C.J. Bierens de Haan. De hier gepresenteerde selectie van 5.400 prenten is vooral afkomstig uit de nalatenschap van Bierens de Haan die in zijn verzamellust streefde naar zo goed mogelijke drukken. Deze hoge drukkwaliteit werd een criterium voor het latere aankoopbeleid voor de collectie 16e eeuwse grafiek.

De grote invloed van de in Italië begonnen Renaissance, die zich in de 16e eeuw over de rest van Europa uitbreidde, is zichtbaar in de collectie. In de Renaisssance veranderde er veel, ook op het gebied van de druktechniek. Er vond een ‘modernisering’ plaats van houtsnedes via gravures naar etsen, waarbij iedere nieuwe techniek nieuwe mogelijkheden bood aan de grafici. De collectie geeft een goede indruk van deze uiteenlopende druktechnieken.

De hernieuwde belangstelling voor de klassieke oudheid in de Renaissance vond haar weerslag in onder meer de onderwerpkeuze van de kunstenaars. Zo treft men in de collectie afbeeldingen aan van het menselijk lichaam, architectuur, landschappen, portretten en ornamenten van bekende en minder bekende kunstenaars, onder wie Lucas van Leyden, Maerten van Heemskerck, de families Galle en Sadeler, Jan Saenredam, Dirck Volckertsz. Coornhert, Hendrick Goltzius en Claes Jansz. Visscher.

De verscheidenheid aan meesters, onderwerpen en technieken die hier wordt gepresenteerd geeft een overweldigend beeld van de prentproductie in de 16e-eeuwse Nederlanden.

Voorbeelden uit deze collectie 16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie