Rademakers Collectie

Lees meer op Wikipedia

Rademakers Collectie

De Rademakers Collectie is een privéverzameling van romantische schilderijen uit de 19de eeuw. In de jaren tachtig van de vorige eeuw bezat Jef Rademakers een televisieproductiebedrijf dat succesvol programma’s maakte voor Nederlandse, Belgische en Duitse zenders. Door de opdracht een reeks documentaires te vervaardigen over het Nederlandse openbare kunstbezit kwam Rademakers in nauw contact met de wereld van musea, handelaren, veilinghuizen en kunsthistorici. In deze periode brak bij hem het besef door dat men naast bewonderaar ook eigenaar van kunstwerken uit het verleden zou kunnen worden.

Nadat, ongeveer twintig jaar geleden, Jef Rademakers besloot het televisievak vaarwel te zeggen en zijn productiebedrijf van de hand te doen, werd het verzamelen van kunst zijn belangrijkste activiteit. Inmiddels bestaat de Rademakers Collectie uit meer dan honderd hoogromantische schilderijen van voornamelijk Nederlandse en Belgische meesters.

In de jaren negentig van de vorige eeuw begonnen musea werken uit de Rademakers Collectie in bruikleen te vragen. Zo werden schilderijen beschikbaar gesteld voor tentoonstellingen in het Dordrechts Museum, het Museum Haus Koekkoek in Kleef (Duitsland), de Kunsthal in Rotterdam en het Frans Hals Museum/ De Hallen in Haarlem.

Het onder de aandacht brengen en herwaarderen van de romantische schilderkunst is een ondubbelzinnig streven van de eigenaars/curatoren van de Rademakers Collectie.

Voorbeelden uit deze collectie Een romantische kijk. Hoogromantiek in 70 schilderijen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie