Vlampijpstraat 87c
3534AR Utrecht
tel: 030 244 44 44
Website

Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers

Het Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers (NAGO) werd in 1992 opgericht op initiatief van grafisch ontwerper Ben Bos. Het doel van de stichting is om de archieven van Nederlandse of in Nederland wonende grafische ontwerpers en ontwerpbureaus te verwerven, te ontsluiten en te behouden. Het werkterrein is vanwege de raakvlakken uitgebreid met archieven van illustratoren en industriële ontwerpers.

De archieven worden door het NAGO in eigendom of bruikleen verworven. Nadat zij geschoond, beschreven en duurzaam verpakt zijn, worden de archieven ondergebracht bij een passende beherende instelling. Het NAGO werkt hiervoor samen met archiefinstellingen, bibliotheken en musea, zoals het Stadsarchief Amsterdam, de Universiteitsbibliotheek in Amsterdam en het Graphic Design Museum in Breda. Er zijn ruim twintig archieven ontsloten en ondergebracht.

De archieven worden ontsloten door middel van een speciaal voor het NAGO ontwikkelde database. In deze database kan een combinatie worden gemaakt tussen object- en archiefbeschrijvingen. Van een groot aantal archiefstukken, vooral van de eindproducten en schetsen, wordt een afbeelding gemaakt. Zowel de archiefbeschrijvingen als de afbeeldingen zijn raadpleegbaar op de website van het NAGO. Deze website geeft daarmee een goed visueel overzicht van de ontwikkeling en veelzijdigheid van het vormgevingserfgoed in Nederland.

Het NAGO tracht eveneens de kennis over de archieven en het vormgevingserfgoed te verspreiden door het organiseren van bijeenkomsten en symposia, het uitgeven van publicaties en door deelname aan tentoonstellingen. Verder wordt er intensief samengewerkt met andere instellingen om samen grotere projecten op het gebied van grafische vormgeving te kunnen realiseren.

De stichting ontvangt financiële steun van verschillende fondsen zoals de Mondriaan Stichting, de BankGiroLoterij, Pictoright, het Prins Bernard Cultuurfonds en het VSBfonds. Het NAGO heeft een meerjarig samenwerkingsverband met het Graphic Design Museum en het ReclameArsenaal. Daarnaast is er een uitgebreide groep van begunstigers en vrienden die de stichting een warm hart toedraagt.

Op dit moment (2009) bestaat het NAGO-bureau uit een directeur, Marie Christine van der Sman, en vier registratoren. Daarnaast is er een vijfkoppig bestuur onder voorzitterschap van Titus Yocarini, thans directeur van het Museum voor Communicatie. Voor vragen of aanmelding als begunstiger/vriend kan contact worden opgenomen met het NAGO.

Voorbeelden uit deze collectie Afficheproject

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie

Voorbeelden uit deze collectie Collectie Nederlands Archief Grafisch Ontwerpers

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie