Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Een collectie van Erfgoed van de Oorlog

 

Ferme jongens .../ Landstorm Nederland, Afd. Propaganda/ ca 1944

De Nationale collectie propagandadrukwerk bevat brochures, strooibiljetten en ander materiaal. Alle partijen in de Tweede Wereldoorlog probeerden de publieke opinie naar hun hand te zetten of te mobiliseren ten bate van de oorlogsinspanningen. Dat gebeurde via de toen nieuwe media radio en film maar ook door het verspreiden van allerhande ‘los’ drukwerk.

Voor Het Geheugen is een selectie gemaakt van propagandadrukwerk en meer politiek neutraal voorlichtingsmateriaal dat tijdens en direct na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië is verspreid. Het materiaal geeft een beeld hoe de verschillende ideologische stromingen elkaar tijdens de Tweede Wereldoorlog niet alleen met wapens maar ook met woorden bevochten.

De collectie die hier gepresenteerd wordt, is een aanvulling op de collectie oorlogskranten die gelijktijdig gerealiseerd is. Door digitalisering blijft het materiaal toegankelijk en bruikbaar voor het publiek.

Samenwerking
Deze Nationale collectie propagandadrukwerk is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Voorbeelden uit deze collectie Propagandadrukwerk en voorlichtingsmateriaal uit WO2

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie