Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Een collectie van Openbare Bibliotheek Amsterdam, Bibliotheek Rotterdam, Allard Pierson. De collecties van de universiteit van Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek, NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies, Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, afdeling Bijzondere Collecties

Voor oude jeugdliteratuur in het algemeen en jeugdtijdschriften in het bijzonder is veel belangstelling. Niet alleen van lezers die de cultuur van vroeger willen (her)beleven, maar ook van deskundigen uit het veld van jeugdpublicaties. Zij hebben voor studie of onderzoek vanuit disciplines als geschiedenis, letterkunde en pedagogie behoefte aan tekst en beeld in gedrukte vorm.

gvn-W

Kindertijdschriften vormen een geweldige bron van informatie, omdat ze horen bij onze geschiedenis. Zij vertellen veel over het leven van alledag. Tussen de regels door of vaak expliciet geven ze blijk van de normen en waarden van een samenleving. Door de inhoud krijgen we een beeld van vroegere denkbeelden over bijvoorbeeld arm en rijk, vreemde culturen, de kinderwereld of de verhouding tussen volwassenen en kinderen. We ontlenen die informatie aan de aard van de verhalen en onderwerpen, de toon waarop de lezer wordt toegesproken en de vormgeving. Daarnaast maken we kennis met het werk van al dan niet bekende Nederlandse auteurs en illustratoren. Omdat tijdschriften ook zijn gemaakt om te bekijken, zijn ze vaak aantrekkelijk geïllustreerd.

In deze digitale collectie zijn tientallen jaargangen van in totaal negen bijzondere jeugdtijdschriften te zien. Het oudste tijdschrift, ‘Voor de kinderkamer’, dateert uit 1883, het jongste – ‘Het kinder-kompas’ - uit 1936. Door de digitalisering van deze jeugdtijdschriften wordt een klein stukje van ons literair en cultureel erfgoed voor de geïnteresseerde lezer toegankelijk gemaakt.

Voorbeelden uit deze collectie Jeugdtijdschriften 1883 tot 1950

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie