Vincent van Gogh: brieven, kunst en context

Een collectie van Van Gogh Museum

Introductie 

Het Van Gogh Museum in Amsterdam bezit de grootste collectie schilderijen en tekeningen van Vincent van Gogh (1853-1890). Bovendien beheert het museum bijna de gehele overgeleverde correspondentie van de kunstenaar. Van de 902 brieven die bewaard zijn gebleven, heeft het museum er 845. De brieven bieden een schat aan informatie. Het is fascinerend om te lezen hoe het Van Gogh verging, vanaf zijn eerste schreden op het kunstenaarspad tot aan zijn psychische problemen.

Brief met schets van 'De zaaier'

Het schrijven van brieven was in de 19de eeuw de belangrijkste manier om nieuws uit te wisselen. Voor Van Gogh was het echter meer dan dat. Hij greep het schrijven ook aan om zijn gedachten over bijvoorbeeld kunst of zijn kunstenaarschap te formuleren. Van Gogh had een rijk en beeldend taalgebruik, niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Frans. In die taal ging hij schrijven vanaf 1888, toen hij in Zuid-Frankrijk woonde.

Via Het Geheugen zijn nu ca. 350 brieven in te zien, geschreven door Van Gogh en anderen, aangevuld met documenten, vele foto’s en een selectie van Van Goghs schilderijen en tekeningen, alle uit de collectie van het Van Gogh Museum.

De wetenschappelijke editie van de volledige correspondentie van Vincent van Gogh met uitvoerige toelichtingen is te vinden op www.vangoghletters.org. Deze editie is ook in boekvorm verschenen: Vincent van Gogh – De brieven. De volledige, geïllustreerde en geannoteerde uitgave. Onder redactie van Leo Jansen, Hans Luijten en Nienke Bakker. Uitgegeven door het Van Gogh Museum, het Huygens Instituut-KNAW, Mercatorfonds en Amsterdam University Press. Internationale co-edities met Thames & Hudson en Actes Sud (2009).  

Voorbeelden uit deze collectie Vincent van Gogh: brieven, kunst en context

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie