Vincent van Gogh: brieven, kunst en context > Van Goghs correspondentie met familie en vrienden

 

Foto van Vincent van Gogh

Van Gogh correspondeerde met familie en vrienden. Nadat Vincent en zijn broers en zusters het huis hadden verlaten, schreven zij elkaar en hun ouders met grote regelmaat. Vele brieven van Vincent bleven bewaard en soms ook de antwoorden daarop, of post van familieleden of vrienden waarin hij ter sprake kwam. Het was vooral Vincents jongere broer Theo die alles bewaarde. Er zijn 659 brieven van Vincent aan Theo overgeleverd en 46 van Theo aan Vincent.

Brieven van Van Gogh aan Theo
Met zijn jongere broer Theo (1857-1891), die hem vanaf het moment dat hij kunstenaar was ook financieel steunde, deelde Vincent bijna alles. Hij schreef over wat hij tekende en schilderde en waarom hij bepaalde keuzes maakte. Ook zijn voorkeuren voor andere kunstenaars en voor bepaalde schrijvers kwamen aan bod, naast persoonlijke ontboezemingen.
Bekijk brieven van Van Gogh aan Theo >>

Brieven van Theo aan Van Gogh
Theo deelde Vincents belangstelling voor kunst en literatuur. Hij werkte bij de vooraanstaande kunsthandel Goupil & Cie in Parijs en was op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de kunstwereld. Theo kon zijn broer zijn ongezouten mening geven, maar was tegelijkertijd zeer begaan met zijn wel en wee: “Arme broer, het doet me oneindig veel verdriet dat het niet gaat zoals het zou moeten.” [brief 847]
Bekijk brieven van Theo aan Van Gogh >> 

Brieven van Van Gogh aan familie
Van Gogh groeide op in Brabant, met drie zussen en twee broers. Zijn vader was dominee. Op 16-jarige leeftijd verliet hij het ouderlijk huis om in de kunsthandel te gaan werken. Na mislukkingen in verschillende banen en studies koos hij in 1880, op zijn 27e, ten slotte voor het kunstenaarschap. Van de brieven die hij aan zijn familie stuurde, zijn er, behalve die aan Theo, ook een aantal aan zijn ouders, zijn jongste zus Willemien en zijn schoonzus Jo van Gogh-Bonger bewaard.
Bekijk brieven van Van Gogh aan familie >>

Brieven van familie aan Van Gogh
Behalve van Theo zijn er weinig brieven van Vincents familie aan hem bewaard. Er is één brief van zijn zus Anna en één van Willemien. Zijn schoonzus Jo begon hem na haar huwelijk met Theo te schrijven: “Eindelijk wordt het tijd dat je nieuwe zusje eens wat met je komt praten en niet altijd maar door Theo haar groeten doet overbrengen”. [brief 771]
Bekijk brieven van familie aan Van Gogh >>

Brieven van Van Gogh aan vrienden
“Ik zeg u vrijmoedig mijne gedachten en ge moet van uw kant mij ook steeds vrijmoedig de uwen blijven zeggen”, schreef Van Gogh aan zijn schildersvriend Anthon van Rappard (1858-1892). [brief 176] Behalve 57 brieven aan Van Rappard, bewaart het Van Gogh Museum ook twee nooit verstuurde brieven aan Paul Gauguin. (Van Goghs brieven aan de kunstenaar Emile Bernard bevinden zich in de Morgan Library in New York.)
Bekijk brieven van Van Gogh aan vrienden >> 

Brieven van vrienden aan Van Gogh
Van Gogh was bevriend met kunstenaars als Emile Bernard, Paul Gauguin, John Peter Russell, Anthon van Rappard en Paul Signac. Per post hielden zij elkaar op de hoogte van hun werk, waarbij zij hun schilderijen vaak tot in detail aan elkaar beschreven. Ook het werk van anderen werd besproken. Daarnaast schreef Van Gogh onder meer met de postbode Joseph Roulin.
Bekijk brieven van vrienden aan Van Gogh >> 

Brieven van familieleden van Van Gogh aan elkaar
“Arme broer van Vincent, lieve beste Théo, ook gij hebt veel door hem geleden van zorg en moeite”, schreef hun moeder in een smartelijke brief, nadat ze had gehoord dat Vincent aan ernstige aanvallen van geestesziekte leed. [brief b2425] Vincent was eind december 1888 opgenomen in het ziekenhuis in Arles nadat hij een gedeelte van zijn linkeroor had afgesneden. Theo, die in Parijs woonde, hield de familie in Nederland op de hoogte.
Bekijk brieven van Van Goghs familie >> 

Brieven van Van Goghs vrienden aan Theo
Theo van Gogh correspondeerde, behalve met zijn broer Vincent, ook met anderen. In brieven van wederzijdse bekenden komen soms passages over Vincent voor. Zo informeerde de schilder Camille Pissarro af en toe bij Theo naar Vincent. Toen hij hoorde van diens overlijden stuurde hij Theo nog dezelfde dag zijn condoleances. [brief b0818]  
Bekijk brieven van Van Goghs vrienden >> 

Voorbeelden uit deze collectie Vincent van Gogh: brieven, kunst en context

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie