Topografie van Nederland

Een collectie van Bijzondere Collecties Leiden

In de Universiteitsbibliotheek Leiden bevindt zich één van de grootste verzamelingen Nederlandse topografische prenten en tekeningen. De meeste topografisch-historische atlassen - doorgaans bewaard in regionale of gemeentelijke archieven - concentreren zich op een specifieke stad of regio. De topografische collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden is één van de weinige in Nederland waarin het hele land vertegenwoordigd is.

De nadruk ligt op topografie van steden, waaronder stadsprofielen en afbeeldingen en plattegronden van kerken, raadhuizen, stadspoorten, bruggen en andere gebouwen. Daarbij zijn Leiden en Amsterdam het sterkst vertegenwoordigd. In de collectie bevinden zich verder prenten en tekeningen van dorpen, kloosters, kastelen, buitenplaatsen en landgoederen naast historieprenten en afbeeldingen met archeologische vondsten, waterstaatkundige werken, grafmonumenten en landschappen.

Breestraat te Leiden vanaf de Mandemakerssteeg en Diefsteeg tot de Maarsmansteeg en Pieterkerkchoorsteeg

Het grootste deel van deze gedigitaliseerde collectie bestaat uit prenten; de meeste daarvan etsen en kopergravures. Andere veel voorkomende druktechnieken zijn lithografieën (steendrukken) en houtsneden, en in mindere mate ook houtgravures, staalgravures, mezzotinten en foto's. Daarnaast worden meer dan 2.000 tekeningen getoond. De oudste stukken zijn zestiende-eeuws, de meeste dateren uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw. Ook is er twintigste-eeuwse materiaal te zien.

Voorbeelden uit deze collectie Topografie van Nederland

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie