Oorlogsaffiches 1940-1945 > NIOD en KB

 Affiche voor het NIODHet Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie

Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie in Amsterdam beheert de archieven van de Duitse bezetting van Nederland en de Japanse bezetting van Nederlands-Indië, evenals foto's, kranten, illegale bladen, pamfletten en boeken. Het instituut is kort na de oorlog, op 8 mei 1945, opgericht en fungeert als hét centrum voor de kennis en bestudering van Nederland en Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog.
Het NIOD heeft de volgende taken:

  • Het verzamelen, bewaren, ontsluiten en beschikbaar stellen van archieven over de Tweede wereldoorlog
  • Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het publiceren hierover
  • Het verstrekken van informatie aan de media, overheidsinstellingen en particulieren

Ga voor nadere informatie over het NIOD en haar collecties naar www.niod.nl

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek te Den Haag is in 1798 opgericht en is de nationale bibliotheek van Nederland. De KB heeft talrijke doelstellingen. Enkele van de voor dit project relevante taakstellingen zijn:

  • Behoud, beheer, documentatie en beschikbaarstelling van het nationaal cultureel erfgoed
  • Depot van Nederlandse gedrukte en elektronische publicaties en Nederlandse Bibliografie
  • Expertisecentrum voor digitalisering, conservering en restauratie

Ga voor meer informatie over de KB en haar collecties naar www.kb.nl

Voorbeelden uit deze collectie Oorlogsaffiches 1940-1945

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie