Muziekmanuscripten van Alphons Diepenbrock (1862-1921), componist > Muziek

Alphons Diepenbrock, 1920"Wil ik niet al die jaren voor niets gewerkt hebben en het gevoel hebben geheel mislukt te zijn, dan moet ik wat ik waard vind dat blijft bestaan van mijn vroegere werken op de technische hoogte brengen van hetgeen ik nu kan."

Een karakteristieke uitspraak van de toen 50 jarige Alphons Diepenbrock, die het niet kon laten een eerder voltooid werk telkens opnieuw te bekijken en te 'verbeteren'.

Het oeuvre van Diepenbrock behoort tot de hoogtepunten in de Nederlandse muziekgeschiedenis. Qua ‘toontaal’ beweegt het oeuvre van Diepenbrock zich in de sfeer van componisten als Strauss, Mahler en het vroege werk van Debussy.

Het oeuvre van Diepenbrock is overwegend vocaal. In bijna elke compositie betrok hij de menselijke stem, wat in die tijd heel ongewoon was. Maar voor Diepenbrock kwam muziek voort uit woorden. Hij streefde naar het volledig samengaan van de gesproken en gezongen klank van het woord. Diepenbrock sprak over 'tempo per vocali' om aan te geven dat het ritme in zijn vocale muziek bepaald wordt door de gesproken taal.

Diepenbrock was de schepper van het ‘symfonisch lied’ (liederen met orkestbegeleiding) en schreef talrijke liederen met pianobegeleiding.

Voorbeelden uit deze collectie Muziekmanuscripten van Alphons Diepenbrock (1862-1921), componist

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie