Gravures en tekeningen uit de achttiende eeuw

Een collectie van Atlas van Stolk

Een kleine selectie prenten en tekeningen uit de achttiende eeuw brengt de politieke ontwikkelingen en het dagelijks leven van die tijd in beeld. Zo zijn de opkomst van de patriottenbeweging in de Republiek, de vierde Engelse Oorlog met de slag bij Doggersbank en de oprichting van een vrijheidsboom te zien. Ook toont de selectie een mooi voorbeeld van optische telegrafie die het mogelijk maakt over grote afstanden te communiceren en waarmee na het uitroepen van de Bataafse Republiek de Noordzeekust werd bewaakt.

Voorbeelden uit deze collectie Gravures en tekeningen uit de achttiende eeuw

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie