Fotografen De Spaarnestad > Fotografen van uitgeverij De Spaarnestad

De voormalige in 1906 te Haarlem opgerichte rooms-katholieke uitgeverij De Spaarnestad nam in 1910 het publicatierecht over van het sinds 1867 uitgegeven geïllustreerde familietijdschrift Katholieke Illustratie. Sindsdien had de uitgeverij eigen fotografen in dienst om in de behoefte aan beeldmateriaal te voorzien. Het aantal eigen fotografen nam tussen 1920 en 1965 geleidelijk aan toe omdat men steeds meer bladen ging uitgeven, zoals het familietijdschrift Panorama en het damesblad Libelle.

Hugo Wilmar, 1949.

De Spaarnestad kende twee soorten fotografen: fotografen die in de buitendienst werkten en de atelier- of studiofotografen, al was de scheiding niet altijd even strikt. Over de fotografen die voor De Spaarnestad hebben gewerkt is vaak nog maar weinig bekend. Dit laatste wordt mede veroorzaakt door het ontbreken van goede geschreven bronnen.

>> Buitendienst: Hugo Wilmar 

>> Fotoateliers: Henk Hilterman en Pim Stuifbergen 

>> Freelance en fotobureau: Walter Blum

>> Collecties Pielage en Winkler 

Voorbeelden uit deze collectie Fotografen De Spaarnestad

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie