Fotocollectie Stork, 1868-1968 > Het bouwen van een digitale collectie

Jongens in speciaal-chroomgeharde cilindervoeringen voor dieselmoteren

Hoewel het Historisch Centrum Overijssel (HCO) ruimschoots ervaring had opgebouwd met digitalisering van cultureel erfgoed, bleek de fotocollectie Stork toch een verhaal apart. Het maken van een selectie uit de totale omvang moest goed onderbouwd worden. Het materiaal zelf was eigenlijk voor ca. 80% interessant genoeg, maar van belang was wel dat er niet teveel doublures of hiaten in de selectie zouden zitten.

Het uiteindelijk beoogde aantal gedigitaliseerde objecten (ca. 10.000) is bepaald door de beschikbare tijd die het HCO had voor het invoeren van de beschrijvingen en andere metadata van de objecten in een database (Atlantis). Dit is dan ook 'slechts' een deel van de totale collectie die naar schatting ca. 25.000 objecten omvat.

Het digitaliseren van de collectie bestond eigenlijk uit twee min of meer gescheiden trajecten: het invoeren van de beschrijvingen en andere metadata in de database en het laten digitaliseren van de afbeeldingen zelf. Bij het tweede traject was het HCO verantwoordelijk voor de selectie.

Voorbeelden uit deze collectie Fotocollectie Stork, 1868-1968

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie