De Niestadt foto-collectie van het Zijper Museum > De regio Schagen

plattegrond gemeenten NH-noordDe gebroeders Willem en Lubèrt Niestadt waren van 1940 tot 1980 de persfotografen van de Schager Courant. Het verspreidingsgebied van deze regionale krant omvat onder meer:

  • ‘oud' land in westelijk West-Friesland (gemeenten Schagen, Niedorp en Harenkarspel);
  • het voormalige eiland Wieringen;
  • de droogmakerijen de Zijpe (1597), de Wieringerwaard (1611), de Anna Paulowna-polder (1845) en de Wieringermeer (1930);
  • de kustdorpen Petten, Callantsoog en Groote Keeten (gemeente Zijpe).

Dit gebied heeft een overwegend agrarisch karakter, met van oudsher veel melkvee- en schapenhouderij op veelal gemengde bedrijven en tuinbouw. In de Wieringermeer is er vooral akkerbouw. Sinds 1960 is de bloembollenteelt steeds sterker opgekomen, evenals het toerisme.

Schagen was en is het centrumstadje van deze regio. Sinds 1463 heeft de stad marktrechten voor vee- en warenmarkten. Omstreeks 1940 had Schagen zo’n 4000 inwoners, maar na 1970 liep dat op van zo’n 5000 tot bijna 18.000 in 2004.

Voorbeelden uit deze collectie De Niestadt foto-collectie van het Zijper Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie