De Niestadt foto-collectie van het Zijper Museum > Zin in meer foto's

De Niestadt-Beeldbank:
Naast de Niestadt foto's op de website van het Geheugen van Nederland, is een jaarlijks wisselende selectie van veelal niet ontsloten foto's (ca. 1000) te bekijken op de eigen beeldbank van het Zijper Museum.
Zie hiervoor: http://www.zijpermuseum.nl/niestadt/bbank.html.

De volledige fotocollectie:
De volledige Niestadt fotocollectie - van ruim 80.000 veelal nog niet ontsloten foto's - is te zien op de computers van het Zijper Museum te Schagerburg op woensdag- en zondagmiddag van 13:00-17:00 uur en op afspraak.

Aanvullingen metadata:
Indien de bezoeker van deze collectie opmerkingen of aanvullingen heeft met betrekking tot de gegevens bij de foto's, dan stelt het Zijper Museum het zeer op prijs deze te ontvangen via e-mailadres: info@zijpermuseum.nl

Voorbeelden uit deze collectie De Niestadt foto-collectie van het Zijper Museum

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie