De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918 > Bibliografie

Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland. Amsterdam, 1986-2000.

Salvador Bloemgarten, Henri Polak: sociaal democraat 1886-1943. Den Haag, 1993.

Dennis Bos, Waarachtige volksvrienden :. de vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894. Amsterdam, 2001.

Marten Buschman, Tussen revolutie en modernisme : geschiedenis van het Nationaal Arbeids-Secretariaat in Nederland 1893-1907. Den Haag, 1993.

Elsbeth Etty, Henriette Roland Holst 1869-1952 : liefde is heel het leven niet. Amsterdam, 1996.

Jan Gielkens [et al.], Een dag is ‘t van vreugde, een dag is ‘t van strijd : Geïllustreerde geschiedenis van 1 mei in Nederland. Amsterdam, 1990.

Marien van der Heijden, Albert Hahn. Amsterdam, 1993.

E. Hueting [et al.], Naar groter eenheid : de geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981. Amsterdam, 1982.

Herman de Liagre B? Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd : Herman Gorter 1864-1927. Amsterdam, 1996.

H. Lintsen [red.], Geschiedenis van de techniek in Nederland : de wording van een moderne samenleving 1800-1890. Zutphen, 1992-1995.

Jan Meyers, Domela: een hemel op aarde : leven en streven van Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Amsterdam, 1993.

Martin Schouten, De socialen zijn in aantogt : de Nederlandse arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Amsterdam, 1976.

G.J. Schutte [red.], Een arbeider is zijn loon waardig : honderd jaar na Rerum Novarum en Christelijk-Sociaal Congres 1891: de ontwikkeling van het christelijk-sociale denken in Nederland 1891-1914. Den Haag, 1991.

Voorbeelden uit deze collectie De Nederlandse arbeidersbeweging tot 1918

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie