De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850

Een collectie van Directie der Oostersche Handel en Reederijen

Deze collectie is opgebouwd rond het thema ‘De Nederlandse handel op de Oostzee in de periode 1600-1850’. Hiervoor is divers materiaal gedigitaliseerd, van kaarten tot gedenkmunten en van schilderijen tot archiefstukken. De objecten illustreren verschillende aspecten van de Oostzeehandel.

Deze digitale collectie is samengesteld op initiatief van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen en de Koninklijke Bibliotheek. Omdat de Directie buiten haar eigen archief geen eigen collectie bezit, komen de objecten uit meer dan dertig verschillende instellingen in binnen- en buitenland. Het onderwerp, en niet een collectie, is bepalend geweest voor de selectie van de objecten.

Voorbeelden uit deze collectie De Nederlandse Oostzeehandel in de periode 1600-1850

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie