Atlassen > Bibliografie

 • Acta cartographica : a series of monographs and studies on the history of cartography, reprinted from periodicals since 1800. Amsterdam, 1967-1981.
 • C. Bosters [red.], Kunst in kaart : decoratieve aspecten van de cartografie. Utrecht, 1989.
 • P. van den Brink [red.], Gesneden en gedrukt in de Kalverstraat : de kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw. Utrecht, 1989.
 • K. Buczec, The history of Polish cartography : from the 15th to the 18th century. Amsterdam, 1982.
 • Ph.D. Burden, The mapping of North America : a list of printed maps 1511-1670. Rickmansworth, 1996.
 • M. Donkersloot-De Vrij., Drie generaties Blaeu : Amsterdamse cartografie en boekdrukkunst in de zeventiende eeuw. [Amsterdam], 1992.
 • S.J. Fockema Andreae, Geschiedenis der kartografie van Nederland van den Romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw. 's-Gravenhage, 1947.
 • M. Hameleers, Bibliografie van Nederlandse gedrukte polderkaarten. [S.l.], 1984. Typeschrift
 • Bibliografie (2)
 • H.A.M. van der Heijden, Eenheid op papier : de Nederlanden in kaart van keizer Karel tot Willem I. Leuven, 1994.
 • B. van 't Hoff, Manuscript notes on Beudeker 1-5, 47? Personal archive: letters to I.H. Van Eeghen.
 • Hollstein, Hollstein's Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700. Amsterdam, 1949-....
 • R. Karrow, Mapmakers of the sixteenth century and their maps : bio-bibliographies of the cartographers of Abraham Ortelius, 1570. Chicago, 1993.
 • C. Koeman, Atlantes Neerlandici : bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Amsterdam [etc.], 1967-1985.
 • C. Koeman, Joan Blaeu and his Grand atlas. Amsterdam, 1970.
 • C. Koeman, Geschiedenis van de kartografie van Nederland : zes eeuwen land- en zeekaarten en stadsplattegronden. 2e dr. Alphen aan den Rijn, 1985.
 • I. Kretschmer. [red.], Lexikon zur Geschichte der Kartographie : von den Anfängen bis zum Ersten Weltkrieg / verfaßt von zahlreichen Experten ; bearb. von Ingrid Kretschmer [et al.]. Wien, 1986.
 • P.C.J. van der Krogt [et al.], Bibliografie van de geschiedenis van de kartografie van de Nederlanden = Bibliography of the history of cartography of the Netherlands. Utrecht, 1993.
 • P.C.J. van der Krogt, Globi Neerlandici : the production of globes in the Low Countries. Utrecht, 1993.
 • P.C.J. van der Krogt [comp.], Koeman's Atlantes neerlandici. 't Goy-Houten, 1997-....
 • J. Landwehr, VOC : a bibliography of publications relating to the Dutch East India Company, 1602-1800 / ed. by Peter van der Krogt. Utrecht, 1991.
 • F. Muller, De Nederlandsche geschiedenis in platen : beredeneerde beschrijving van Nederlandsche historieplaten, zinneprenten en historische kaarten. Amsterdam, 1870-1882.
 • O.I. Norwich, Norwich's Maps of Africa : an illustrated and annotated carto-bibliography. Norwich VT, 1997.
 • P. Ratsma, Historische plattegronden van Nederlandse steden : Dl. 2: Rotterdam. Alphen aan den Rijn, 1984.
 • G. Schilder, Monumenta cartographica Neerlandica. Alphen aan den Rijn, 1986.
 • G. Schilder [red.], The atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian National Library. 't Goy-Houten, 1996-....
 • R.W. Shirley, Early printed maps of the British isles, 1477-1650. Compl. rev. and upd. ed. London, 1991.
 • R.W. Shirley, The mapping of the world : early printed world maps, 1472-1700. 3rd. ed. London,1993.
 • Anna Simoni, Terra Incognita: the Beudeker Collection in the Map Library of the British Library. In: British Library Journal: 11 (1985), p. 143-75.
 • A. van Stolk, Atlas van Stolk : katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland / verz. door A. van Stolk Cz. ; gerangschikt en beschreven door G. van Rijn. Amsterdam, 1895-1933.
 • C. Streefkerk, [red.], Perfect gemeten : landmeters in Hollands Noorderkwartier, ca. 1550-1700. [S.l.], 1994.
 • J. van der Waals, Een wereldreiziger op papier : de atlas van Laurens van der Hem (1621-1678). Amsterdam, 1992.
 • J. Werner, Inde Witte Pascaert : kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706). Amsterdam, 1994.

 

Voorbeelden uit deze collectie Atlassen

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie