Verzonken schatten > Waterschepen

Model van een waterschip

Van de gevonden vissersschepen behoren er 38 tot het type waterschip. Een waterschip is een zwaar gebouwd vissersschip met een grote bun aan boord. Een bun is een bewaarplaats voor vers gevangen vis.

Oorspronkelijk was het scheepstype bestemd voor het transport van vis. De Hollanders hebben het waterschip in de loop van de 16e eeuw ook gebruikt voor de visvangst. In latere tijd werd het waterschip ingezet als sleper. Ze sleepten schepen met een grote diepgang over Pampus, de ondiepte voor Amsterdam. Gaandeweg ontwikkelde het sleepbedrijf zich tot de voornaamste taak voor de waterschepen. Toen in 1824 het Noord-Hollands kanaal werd voltooid, verdween het sleepbedrijf en ook het waterschip.

Van de 38 scheepswrakken zijn er tot nu toe twintig opgegraven en verwijderd. De overige achttien waterschepen bevinden zich nog op hun vindplaats. De gevonden schepen dateren uit de 16e en 17e eeuw.

Op de site kunt u kennismaken met een waterschip en de aan boord aangetroffen inventaris. Het betreft het scheepswrak OW10.

Bekijk de objecten van OW10

Vrachtschepen | Waterschepen

Voorbeelden uit deze collectie Verzonken schatten

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie