Plano's: historische éénbladdrukken

Een collectie van Koninklijke Bibliotheek

Wat is de relatie tussen een verbod van de ‘Kyserlicke Maiesteyt' op het drukken van boeken met ‘heresijen, ketterijen' uit 1544, een zeventiende-eeuws gedicht op het huwelijk van Johan de Witt - de zoon van de vermoorde Johan de Witt - met Wilhelmina de Witt, en een kaart die zou zijn gevonden in de koets van Napoleon, buitgemaakt in 1815 tijdens de slag van Waterloo?

Inhoudelijk hebben deze publicaties weinig gemeen. Wat betreft vorm wél: ze zijn namelijk alle drie op één zijde van een los blad gedrukt, en dus plano's of éénbladdrukken. De plano's worden in de Koninklijke Bibliotheek als één collectie beschouwd en zijn bij elkaar opgeborgen. Planodrukken zijn kwetsbaar. Het zijn losse vellen papier waarvan er talloze verloren zijn gegaan, ook door de manier waarop ze gebruikt werden - als aanplakbiljet.

Deze digitale collectie omvat vele duizenden plano's uit het bezit van de Koninklijke Bibliotheek; overheidspublicaties, gelegenheidsgedichten en divers materiaal als kaarten, prenten en affiches. Belangrijk, uniek materiaal dat een gevarieerd beeld geeft van Nederland in de vroegmoderne tijd.

Voorbeelden uit deze collectie Plano's: historische éénbladdrukken

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie