Iconographia Zoologica: een papieren dierenrijk

Een collectie van Allard Pierson. De collecties van de universiteit van Amsterdam

 

Verzamelen is van alle tijden, en plaatjes verzamelen is zo oud als de oudste losse afbeeldingen. Zo waren ook tekeningen en prenten van dieren verzamelobject voor liefhebbers en specialisten, en ze zijn dat nog steeds.

De Iconographia Zoologica is een 19de-eeuwse verzameling dierkundige afbeeldingen, tot stand gekomen door samenvoeging van diverse collecties in de bibliotheek van het Zoölogisch Genootschap Natura Artis Magistra in de jaren 1881-1883. De afbeeldingen werden systematisch gesorteerd volgens de toen geldende indeling van het dierenrijk. Hierdoor is de toenmalige stand van wetenschap binnen de zoölogie blijvend vastgelegd. Omvang en ordening verlenen aan de Iconographia Zoologica een grote cultuur- en wetenschapshistorische waarde.

Naast tekeningen bevat de Iconographia Zoologica vooral prenten, in diverse druktechnieken en vaak handgekleurd. Ze zijn afkomstig uit dierkundige publicaties uit de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw.

Samen vormen deze prenten en tekeningen een unieke papieren databank van ruim 80.000 afbeeldingen. In Het Geheugen is een selectie van circa 20.000 afbeeldingen van zoogdieren, vogels en vissen opgenomen.

De collectie is gehuisvest in de Artis Bibliotheek, onderdeel van de Bijzondere Collecties van de Universiteits­bibliotheek Amsterdam.

Voorbeelden uit deze collectie Iconographia Zoologica: een papieren dierenrijk

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie