Het militaire leven > Over de collectie

De collectie bevat een selectie van de mooiste objecten uit de bibliotheek/mediatheek van het Legermuseum. De selectie is gemaakt aan de hand van vier thema's.

Het dagelijks leven van de militair wordt zichtbaar gemaakt in tekeningen en schilderijen van soldaten en kazernes. Ze tonen een soldatenleven dat werd beheerst door het vele  exerceren en het gereglementeerde kazerneleven. Egodocumenten vertellen de persoonlijke verhalen.

Ook oorlog en mobilisatie zijn terug te vinden in de collectie. De veldslagen van de 80-jarige oorlog zijn te zien op prenten. Een schitterend gekleurd boek toont de slag bij Waterloo. Foto's geven een beeld van de mobilisatie van 1940 en de politionele acties in Indonesië.

De bestudering van uniformen was rond 1900 een geliefde hobby van (oud-)officieren. Schitterende boekwerken en series van prenten tonen de geschiedenis van het Nederlandse uniform sinds de Middeleeuwen.

Vesting en stormram toont de ontwikkeling van de militaire bouwkunde en het materieel. Wiskundige verhandelingen en plattegronden zijn hier gecombineerd met prenten van belegeringswerktuigen en litho's van geschut en foto's van tanks uit later tijden.

Voorbeelden uit deze collectie Het militaire leven

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie