De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Een collectie van Nederlands Fotomuseum

Direct na de watersnoodramp van 1953 werd gestart met de planvorming voor de Deltawerken. Vierendertig jaar lang werd er gewerkt aan de beveiliging van het land tegen de zee. Het was een project van nationale trots, waar veel over werd gepubliceerd in boeken, kranten en tijdschriften, doorgaans met fotografische illustraties.

Aart Klein, die in 1953 ook de desastreuze gevolgen van de watersnoodramp documenteerde, was wederom aanwezig. Zijn foto’s van het Nederlandse deltagebied verschenen in 1963 in het boek Delta. Poort van Europa. Vier jaar later verscheen het vervolg Delta. Stromenland in beweging. Uit de totaal 4000 opnamen werden 1669 negatieven voor deze site geselecteerd, die behalve de Deltawerken ook het landschap en de Zeeuwen in beeld brengen. Of zoals S. Groenman schrijft in de inleiding van Delta. Stromenland in beweging: ‘Het Deltagebied in beeld brengt een klassiek thema: vernieuwende dynamiek tegenover oude vormen.’

Voorbeelden uit deze collectie De Deltawerken door de lens van Aart Klein

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie