Postbus 37767
1030 BJ Amsterdam
tel: 020-5891400
Website

EYE Film Instituut Nederland

EYE beschouwt film in de meest brede zin van het woord: film als kunst, cultuur, amusement en als fundament van de eigentijdse beeldcultuur die een steeds centralere plek in onze samenleving inneemt.

EYE verbindt het verleden, heden en de toekomst van de film en presenteert films in steeds nieuwe verbanden en andere perspectieven. EYE wil zowel fysiek als virtueel een inspirerende ontmoetingsplaats zijn, voor jong en oud, voor publiek en professionals.