Menno ter Braak > Bibliografie


W.L.M.E. van Leeuwen, Drie vrienden: Menno ter Braak, H. Marsman en E. du Perron. Studies en herinneringen, Amsterdam 1947.

Menno ter Braak & E. du Perron, Briefwisseling 1930-1940 (ed. H. van Galen Last), Amsetrdam 1962-1967, 4 dl.

Forum. Brieven, citaten, dokumenten en knipsels (ed. Willem Mooijman),  Den Haag 1969.

J.J. Oversteegen, vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Neerlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen, Amsterdam 1969.

P.F. Schmitz, Kirtiek en criteria. Menno ter Braak en het literaire waardeoordeel, Amsterdam 1979.

A.F. van Oudvorst, Menno ter Braak als woordvoerder van de intellektuelen. Een literatuursociologische benadering, Amsterdam 1980.

Francis Bulhof, Over Politicus zonder partij van Menno ter Braak, Amsterdam 1980

Nel van Dijk, De politiek van de literatuurkritiek. De reputatie-opbouw van Menno ter Braak in de Nederlandse letteren, Delft 1984.

Sjoerd van Faassen (ed.), 'Wat een degradatie, om van een Forum op een blad vol wijven terecht te komen!' Briefwisseling tussen Menno ter Braak, Frans Coenen, J. Greshoff, Van Holkema & Warendorf, H. Marsman en S. Vestdijk over de reorganisatie van het letterkundig maandschrift Groot Nederland in 1935, Den Haag/Amsterdam 1996.

Léon Hanssen, Menno ter Braak 1902-1940, Amsterdam 200-2001, 2 dl.

Ewoud Kieft, Het plagiaat. De polemiek tussen Menno ter Braak en Anton van Duinkerken, Nijmegen 2006.

Voorbeelden uit deze collectie Menno ter Braak

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie