Het militaire leven > Uniformen

 Dat soldaten en officieren vormloze legergroene kleding dragen, is een recente ontwikkeling. Het is een gevolg van een verandering in de manier van oorlogvoeren in het begin van de twintigste eeuw. Tot die tijd hadden de uniformen een belangrijke functie in het uitdrukken van de eenheid, hiërarchie en discipline van een leger. Met name de officieren waren vaak schitterend gekleed.

Een serie van 600 prenten geeft een overzicht van het uniform vanaf de riddertijd tot de inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810. Een serie prenten toegeschreven aan C.R. Coopman uit 1787 geeft een helder beeld van de "gewapende schutteryen en burgercorpsen" in de Patriottentijd.

Uniformboeken van Nederland en de koloniën geven een beeld van de periode 1811-1900. Er zijn Belgische uniformen uit de tijd dat België nog bij Nederland hoorde. Zeer luxe uitgegeven is het uniform-instructieboek van Jan Frederik Teupken uit 1823.

Het meest recente boekwerk is het overzicht van de uniformen van land- en zeemacht van Frederik Jan Gustaaf ten Raa uit 1900. Net in die tijd verdwenen de traditionele uniformen en ontstond de uniformkunde als tak van de militaire geschiedschrijving. In het boek van Ten Raa - oprichter van het Instituut voor Militaire Geschiedenis - is ook een overzicht van de uniformen van de 19de eeuw te vinden.

Ga direct naar:

Voorbeelden uit deze collectie Het militaire leven

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie