De schatkist van het rijk > Van de wieg tot het graf, Nederland als moderne verzorgingsstaat (1945-heden)

Koffertje derde dinsdag in september?Na de oorlog werd er met man en macht gewerkt aan de wederopbouw van het land. Op een snelle en doeltreffende manier saneerde minister P. Lieftinck het geldstelsel. Het Amerikaanse Marshallplan verschafte Nederland de broodnodige geldleningen zodat in de jaren vijftig de economie weer snel op gang kwam.

In de jaren zestig en zeventig werd in Nederland de verzorgingsstaat opgebouwd. Inmiddels zijn allerlei voorzieningen op het gebied van onderwijs, oudedag, volksgezondheid en uitkeringen gerealiseerd. Aan de verzorgingsstaat die de inwoners van Nederland van de wieg tot het graf allerlei zekerheden verschaft, hangt een fors prijskaartje.

Voor 1940 lagen de uitgaven van het Rijk nog onder de 0,5 miljard euro. Twintig jaar later waren de uitgaven al gestegen tot zo een 5 miljard euro en aan het einde van de vorige eeuw bedroegen ze zo een 115 miljard euro. Naast de opbrengsten uit staatsbedrijven, het aardgas, de staatsleningen, alsmede de premies voor de volksverzekeringen, vormen belastingen het leeuwendeel van de rijksinkomsten.

Tegenwoordig haalt de Belastingdienst zo een 115 miljard euro aan belastingen en zo een 76 miljard euro aan premies volksverzekeringen per jaar binnen voor het Rijk (rijksbegroting 2006).

< Vorige periode: 1848-1945

Terug naar de pagina Beknopte geschiedenis van de belastingen.

Voorbeelden uit deze collectie De schatkist van het rijk

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie