Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld > Correspondenties

Ad Leerintveld, ‘Collectie Willem Witsen’, in: Chantal Keijsper (red.), Bureau Conservering Bibliotheekmateriaal, En ik heb ze bewaard voor jou… 100 lilteraire collecties voor de toekomst behouden. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek 2002 (Metamorfoze publicatie 11).

P.H. van Moerkerken, ‘De briefwisseling met Witsen, de foto’s, de boekerij’, in: P.H. van Moerkerken … et al., Witsen en zijn vriendenkring. Amsterdam: 1947, pp. 13-17.

Eduard Reeser (red.), Alphons Diepenbrock. Brieven en documenten, bijeengebracht en toegelicht door…, Den Haag: Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 1962-1998, bezorgd, ingeleid en van aantekeningen voorzien door …. Amsterdam 1995, passim.

M[.]S-[tapert]E[ggen], J. van Looy, Kerstbrief [aan W. Witsen, 1885], bezorgd en van commentaar voorzien door M[.]S-[tapert]E[ggen]. Amsterdam 1993.

Louise E. van Wijk, ‘Brieven aan Willem Witsen’, Het Boek. Tweede reeks van het tijdschrift voor boek-en bibliotheekwezen 28 (1944-1946), pp. 275-285.

<< terug naar de volledige bibliografie

Voorbeelden uit deze collectie Willem Witsen: Tachtiger in brief en beeld

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie