Kennis als kunst: botanische onderwijsplaten 1870 - 1960 > Stichting Academisch Erfgoed

?
In 1997 verenigden de vier klassieke universiteiten (Amsterdam, Groningen, Leiden en Utrecht) en de Technische Universiteit Delft zich in de Stichting Academisch Erfgoed (SAE). Met steun van de overheid richt de Stichting zich op het wegwerken van conserveringsachterstanden, en het vergroten van de toegankelijkheid en bekendheid van het Nederlands academisch erfgoed.

  

Begin 2005 werd het ‘Landelijk Project Academische Onderwijsplaten’ van de SAE afgerond. Gedurende dit door de Mondriaan Stichting gesubsidieerde project zijn de academische onderwijsplaten in Nederlandse universitaire collecties geïnventariseerd en deels geconserveerd en gedigitaliseerd.

Voorbeelden uit deze collectie Kennis als kunst: botanische onderwijsplaten 1870 - 1960

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie