Gefotografeerd voor de wetenschap; exotische volken tussen 1860 en 1920 > Colofon

Projectleider Museum Volkenkunde: Jos Taekema
Inhoudelijke begeleiding en teksten: Linda Roodenburg
Projectmedewerkers: Monique Koek, Harm Linsen, Karin Booij, Andy Smith en Marijke Kunst
Digitalisering: Fa. Groenendijk

Voorbeelden uit deze collectie Gefotografeerd voor de wetenschap; exotische volken tussen 1860 en 1920

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie