Correspondentie van de schilder en schrijver Jacobus van Looy > Jacobus van Looy als schrijver

Van Looy schrijft zijn eerste sonnetten nadat hij van zijn vriend J.P. Veth een dichtbundel van Jacques Perk cadeau kreeg. Daarna leest Van Looy in 1883 bij een van de bijeenkomsten van de letterkundige vereniging ‘Flanor’ twee zelf geschreven sprookjes voor. Toch beseft hij pas echt goed dat schrijven een goede manier is om zich te uiten tijdens zijn Prix de Rome-reis. In zijn brieven aan vrienden en familie beschrijft hij zijn emoties, ervaringen en reisindrukken.

Jacobus van Looy, schets

Na zijn terugkomst in Nederland verwerkt Van Looy deze reisindrukken in verschillende korte verhalen. Deze worden eerst gepubliceerd in het tijdschrift De Nieuwe Gids en daarna gebundeld in zijn eerste boek Proza (1889). De Nieuwe Gids was de spreekbuis van de Tachtigers, een beweging die zich afzette tegen traditionele literaire en culturele opvattingen. Al eerder werd Van Looys sonnet ‘Herfst’ gepubliceerd in het tweede nummer van het tijdschrift. In 1908 werd hij door Willem Kloos gevraagd als redacteur, een aanbod dat hij graag aannam.

In 1910 verschijnt het boek De wonderlijke avonturen van Zebedeus, een experimentele en fantasievolle roman. Echt succes als schrijver krijgt Van Looy met de boeken Jaapje (1917) en Jaap (1923), waarin hij herinneringen aan zijn jeugd in het weeshuis verwerkt. Jakob, het laatste deel van de trilogie werd in 1930 na zijn dood uitgegeven. Van Looy stak ook een groot deel van zijn tijd in het vertalen van toneelstukken van Shakespeare.

De schrijfstijl van Jacobus van Looy wordt vaak beschreven als ‘schilderen met woorden’. Hij beschreef vaak alles tot in detail, met kleurrijk taalgebruik en realistische beschrijvingen. Zijn taalgebruik maakt zijn literair werk echter moeilijk toegankelijk voor latere generaties.

<< Terug naar biografie Jacobus van Looy | Lees meer over Jacobus van Looy als kunstenaar >>

Voorbeelden uit deze collectie Correspondentie van de schilder en schrijver Jacobus van Looy

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie