Atlantic World > Nederlandse emigratie naar Noord-Amerika in de 19e eeuw

Aankomst in New York

Tijdens de Tweede Engels - Nederlandse oorlog zeilde een Brits vlooteskader in 1664 de haven van Nieuw Amsterdam binnen. De kanonnen werden dreigend op het stadje gericht. Gouverneur Peter Stuyvesant moest woedend vaststellen dat de bewoners zich niet tegen de overmacht wilden verzetten. De stad en de kolonie Nieuw Nederland werden aan de Engelsen overgedragen. Nieuw Amsterdam werd New York.

Lees meer
Lees meer over de Nederlandse emigratie in de 19e eeuw

Opgedroogd?
Het betekende niet het einde van de Nederlandse aanwezigheid in Amerika. Wel droogde de instroom van Nederlandse emigranten voor lange tijd op. Dat veranderde in het begin van de negentiende eeuw. Aanvankelijk tientallen en later honderden Nederlandse emigranten vertrokken gedwongen door de slechte economische situatie in hun vaderland naar de Verenigde Staten van Noord-Amerika.

Christelijke exodus
Een voortwoekerend conflict binnen de protestantse kerk bracht met zich mee dat vanaf 1846 ook groepen Nederlanders om geloofsredenen naar het middenwesten van de VS trokken. Daar vestigden ze zich in gemeenschappen die grote aantrekkingskracht uitoefenden op de achtergebleven relaties in het moederland.

Wisselende omstandigheden
Emigratie naar de nieuwe wereld was afhankelijk van de situatie in Nederland en de perspectieven die Amerika bood. Het uitbreken van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) en een daarmee samenhangende economische crisis leidde tot een tijdelijke vermindering van de stroom. De Homestead Act van 1862, die goedkoop land beloofde aan immigranten, zorgde echter voor grote belangstelling en een inhaalslag na de Burgeroorlog. Ruim twintig jaar later werd het hoogtepunt bereikt toen ruim negenduizend landgenoten naar Amerika verhuisden.

Voorbeelden uit deze collectie Atlantic World

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie