16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek > Verzameling dr. J.C.J. Bierens de Haan

'De graven en gravinnen van Holland', Jacob Cornelisz van Oostsanen, 15e eeuw, collectie Bierens de Haan.
Dr. J.C.J. Bierens de Haan begon al op jonge leeftijd met verzamelen. In het begin ging zijn belangstelling vooral uit naar eigentijdse kunstenaars als Marius Bauer, Willem Witsen, James Ensor, Francis Seymour Haden, James McNeill Whistler en K├Ąthe Kollwitz.

Na zijn afscheid als chirurg in 1925 richtte hij zijn aandacht op het bijeenbrengen van een prentencollectie. Mede door de economische crisis was er tussen 1920 en 1940 een ongekend aanbod aan relatief goedkope grafiek. Zijn connaisseurschap, interesse voor minder gangbare grafiek en gevoel voor kwaliteit lagen ten grondslag aan een ongekende verzameling van 26.000 bladen die Bierens de Haan tussen 1925 en 1940 aankocht. Vooral de elf veilingen in Leipzig, waar de verzameling van Friedrich August II, keurvorst van Saksen werd aangeboden, boden hem gelegenheid zijn collectie met uitstekende werken uit te breiden.

Na zijn dood in 1951 verwierf de gemeente Rotterdam als legaat zijn grafiekcollectie, een biblioheek, zijn Aziatica en de helft van zijn vermogen. De gemeente bracht het geheel onder in de door Bierens de Haan opgerichte Stichting Lucas van Leyden, die op haar beurt de verzameling in bewaring gaf aan Museum Boijmans.

Zie verder:

Het belang van de verzameling
Biografie dr. J.C.J. Bierens de Haan

Voorbeelden uit deze collectie 16e-eeuwse Noord- en Zuid-Nederlandse grafiek

Bekijk alle afbeeldingen uit deze collectie